MYŠKY A MYŠIČKY

paní učitelky:      Ivana

                            Helena (vedoucí učitelka)

                            Šárka

                            Olga (školní asistent)

Věkové složení:  3-4,5 leté

V této třídě je nejvíce prostoru věnováno hrám. Děti se učí rozvíjení

samostatnosti při oblékání, jídle, hygieně, úklidu po hrách a činnos-

tech. Zaměření třídy je všeobecné. Na začátku roku mají děti adaptač-

ní režim ,v prvním týdnu dochází děti jen na 2 hodiny denně, aby

si pozvolna zvykaly na nové prostředí.

                      

 

 KUŘÁTKA

paní učitelky:     Dáša

                           Jana

                           Eva (asistent pedagoga )

                        

věkové složení: předškolní věk, 4,5-6 leté

                            děti s odkladem školní docházky

-upevňování hygienických návyků,sebeobsluhy

-kultura stolování

-cílevědomé připravování předškolních dětí na vstup do ZŠ

 (vhodnou motivací,hravou formou)

-pomoc starších kamarádů mladším

-vzájemné respektování,úcta

-rozvoj znalostí,schopností,zdravého sebevědomí

-logopedická průprava

 

BERUŠKY

paní učitelky:    Marta

                          Martina

                          

věkové složení : 3-4,5 leté

-pro nové děti zaveden adaptační režim

-velký prostor věnován hrám

-postupné zapojování ml.dětí do kolektivu starších

-pěstování základů hyg. návyků

-pomoc starších dětí mladším

-postupné zvládání složitějších úkolů

-prodlužování vytrvalosti při činnostech

-rozvoj samostatnosti v sebeobsluze

 

MEDVĚDI

paní učitelky :    Růžena (ředitelka)

                           Janka

věkové složení : 5-6 leté a děti s odkladem školní docházky

Třída je všeobecně zaměřena, velký důraz je kladen na přípravu

dětí na školu. Děti jsou připravovány na školu v průběhu každodenních

činností, učí se samostatnosti, zodpovědnosti, u dětí s odkladem školní

docházky je veden individuální plán.