Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

- v prvním týdnu máme zaveden adaptační režim

- dětí přichází do MŠ mezi 6.30-8.00 hod  a rodiče si je opět vyzvednou do 10 hodin

- děti jsou po tuto dobu ve třídě bez rodičů

- doba pobytu se prodlužuje dle individuální adaptace každého dítěte po vzájemné dohodě

  s třídními učitelkami

- platba za stravné a školné až po nástupu do MŠ (bude vám přidělen variabilní symbol)

Co potřebuji do MŠ:

- pyžamko

- pevné a bezpečné přezůvky

- náhradní spodní prádlo, ponožky

- převlečení do třídy a druhé na pobyt venku

- batůžek nebo igelitku

Co by mělo dítě umět před nástupem do MŠ:

- spolupracovat při oblékání

- nenosit plíny

- najíst se lžící a pít z hrnku a sklenice

- vydržet při jídle sedět u stolu

- používat toaletu

- umět si říct co potřebuji

- umět si umýt ruce mýdlem a utřít do ručníku

- ujít určitou vzdálenost