Poplatky

 

úplata za předškolní vzdělávání         -      měsíčně 500,- Kč

 

stravné    -          děti polodenní          35,- Kč na den

                            děti celodenní          40,- Kč na den

 

                           děti 7.leté polodenní    38,- Kč na den

                           děti 7.leté celodenní    43,- Kč na den

 

č.účtu: 0127938389/0800

Školné i stravné se platí vždy na začátku měsíce, a to vždy do 5. dne v měsíci.

Platba je převodem na účet MŠ. Ve vyjímečných případech lze platit i v hotovosti.PŘI JAKÉKOLI PLATBĚ (ŠKOLNÉ,STRAVNÉ,ŠvP,PLAVÁNÍ...) UVÁDĚJTE

 VARIABILNÍ SYMBOL(dostanete hned 1.9. při nástupu do MŠ) nebo PŘÍJMENÍ DÍTĚTE.