INFORMACE - COVID19,KORONAVIRUS

 Naše mateřská škola funguje v přísném doržování hygieny, tak jak bylo již

 nastavenopřed měsícem kvůli vysoké nemocnosti. Dbáme na časté mytí

 rukou mýdlem, používání papírových kapesníků, dohlížíme, aby děti po sobě

 nepily a nejedly.Dopoledne trávíme venku na vzduchu.

 

Rodičům doporučujeme sledovat zdravotní stav dítěte a teprve v případě

 změny se obrátit na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a

telefonicky informovat hygienickou stanici. Ti jedinci, kteří byli o jarních

prázdninách v italských lyžřskýchcentrech sledují svůj zdravotní stav.

 

Dle vyjádření Pražské hyg.stanice zatím není třeba omezovat děti v docházce

 do kolektivu.

 

                                                INFORMACE:

Informace na všechny relevantní zdroje najdete např. na webu MŠMT.

Hygienici přistoupili ke zřízení speciálních informačně-poradenských linek

kvůli vysokému zájmu obyvatel hlavního města o téma.

 

Linky 773 782 856 a 773 782 850 zřídila pražská hygienická stanice zejména

 pro Pražany, kteří se vracejí z Itálie a v provozu budou do odvolání denně od

09.00 do 20.00 hod.