ČERT A MIKULÁŠ

 

Dne 3.12. v 10.30 hod bude ve školce Čert a Mikuláš

 
 
 
 
U P O Z O R N Ě N Í
 
Vážení rodiče,
       v době vánočních svátků bude mateřská škola
        od 23.12.2021 do 2.1.2022 mateřská škola
                     U Z A V Ř E N A.
 
 
 
 
 
 
 

 

      INFORMACE - COVID19,KORONAVIRUS

 Naše mateřská škola funguje v přísném dodržování hygieny.

Dbáme na časté mytí rukou mýdlem, používání papírových

kapesníků, dohlížíme, aby děti po sobě nepily a nejedly.

Dopoledne trávíme venku na vzduchu.

 

Rodičům doporučujeme sledovat zdravotní stav dítěte a teprve v případě

 změny se obrátit na registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a

telefonicky informovat hygienickou stanici. 

 

 

Dle vyjádření Pražské hyg.stanice zatím není třeba omezovat děti v docházce

 do kolektivu.

 

                                                INFORMACE:

Informace na všechny relevantní zdroje najdete např. na webu MŠMT.

Hygienici přistoupili ke zřízení speciálních informačně-poradenských linek

kvůli vysokému zájmu obyvatel hlavního města o téma.

 

Linky 773 782 856 a 773 782 850 zřídila pražská hygienická stanice zejména

 pro Pražany, kteří se vracejí z Itálie a v provozu budou do odvolání denně od

09.00 do 20.00 hod.