Kroužky

 

Angličtina

1 x týdně, seznamování s angličtinou,přednost mají předškolní děti, je prováděna

 hravou a zábavnou formou (p. uč. Angerová)

 

Plavecký výcvik

 
z důvodu epidem. situace bylo plavání v 1.pololetí zrušeno

Kroužek Flétny

1 x týdně (p. uč. Dvořáčková)

 

Kroužek ŠIKULKA

1 x týdně (p.uč.Holá)