Kroužky

Kroužek keramiky

2x měsíčně (ve čtvrtek)dochází děti s paní učitelkou do ZŠ Brdičkova do keramické dílny


Kroužek je od druhého ploletí 2020 zrušen (na pokyn ČŠI).

 

Angličtina

1 x týdně, seznamování s angličtinou,přednost mají předškolní děti, je prováděna

 hravou a zábavnou formou (p. uč. Angerová)

 

Plavecký výcvik

dochází se 1 x týdně do bazénu v Radlicích

každý pátek od 10.00-10.45 hod.

Kroužek Flétny

1 x týdně (p. uč. Dvořáčková)


Kroužek ŠIKULKA

1 x týdně (p.uč.Holá)