Prohlášení o přístupnosti dle zákona č.99/2019 Sb.

Tato internetová stránka je spravována povinným subjektem, kterým je Mateřská

škola Pastelka Praha 13.

Povinný subjekt v souladu se zněním uvedeného zákona prohlašuje, že tato

internetová stránka splňuje požadavky podle § 4 a 5 Zákona č.99/2019 Sb.

v plném rozsahu.

V případě, že vznikne důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje

požadavky podle uvedeného zákona, postupte podnět požadující nápravu na

následující emailovou adresu: ms_pastelka@seznam.cz.

Popsaný úkon neomezuje možnost podat podnět vůči příslušným státním

orgánům.

Toto prohlášení bylo vypracováno 18.9.2019