I.PROJEKT:

Šablony pro MŠ Pastelka

Číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003788

                           je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje  čtenářské a matematické pregramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků

 ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání.

Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a spolupráce s rodiči.

( od 1.1.2017 do 31.12.2018)

 

 

II.PROJEKT:

BAREVNÁ EVROPA

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001911

                      je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především

ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným

mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k souciální soudržnosti,

chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí,

k porozumění a toleranci odlišných kultur.

(od 1.9.2020 do 31.12.2022)

 

 

 

III.PROJEKT:

"Investice do zahrady MŠ Pastelka,Praha 13, Horákova 2064

za účelem rozvojekinestetické inteligence a pohybových aktivit

 dětí,EVVO a polytechnické výchovy"

Číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000950

                      je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

Pozvánka Pastelka _Setkání s rodiči.pdf (222820)

 

Pozvánka-Pastelka-_Dýně-1.docx (1505560)

 

Pozvánka -podpora dětí s OMJ.docx (1601670)