Oslavy v MŠ

Dýňové slavnosti (říjen)

Vánoční besídky na třídách

Pálení čarodejnic (duben)

Mezinárodní den dětí - soutěže, hry na zahradě

Rozloučení s předškoláky - stužkování, přespání v MŠ

Den otevřených dveří (březen)

Návštěva Mikuláše v MŠ