Ochrana osobních údajů-GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679(GDPR)


Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré

postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace

"Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po telefonické domluvě.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 235522073, případně

emailu: ms_pastelka@seznam.cz.