"Pro dítě je důležité jak se v mateřské škole cítí , než to, co umí a zná".

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA PRO

ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Ředitelka Mateřské školy Pastelka stanovila následující kritéria, podle nichž

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b)

zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při shodném součtu

bodového ohodnocení více dětmi má přednost dříve narozené dítě, pokud dojde i

ke shodě věkové, bude provedeno losování. Losování provede ředitelka školy za

přítomnosti dalšího pedagogického pracovníka školy a zástupce zřizovatele.

Pro školní rok 2024/20245budeme mít  cca 30 volných míst k přijetí.

KRITÉRIA:

1. Povinné předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání povinné (nejpozději 31.8.2024) dosáhne pátého roku věku.

2. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

   dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání přednostní (do 31.8.2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku,

    seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

3. Přednostní předškolní vzdělávání ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, pro které je předškolní

    vzdělávání přednostní (do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku,

    seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší

4. Dvouleté dítě ve spádovém obvodu-

    dítě s místem trvalého pobytu na území Prahy 13, které dosáhne nejméně

    třetího roku věku do 31.12.2024. seřazené podle data narození od

    nejstaších po nejmladší.

 

V Praze dne 5.3.2024                                     Grombířová Růžena

                                                                              ředitelka MŠ

Kontakt

Mateřská škola Pastelka,Praha 13,Horákova 2064

ms_pastelka@seznam.cz

Horákova 2064/1
Stodůlky
Praha 5
155 00

235522073,235516785

ID datové schránky: dzbpd8v

Pověřenec organizace- GDPR:
Mgr. Tomáš Tesarčík
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č.p.2580/13
158 00 Praha 5-Stodůlky
E-mail:poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Vyhledávání

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode