Akce MŠ

 

 

Divadelní představení v MŠ                 1 x měsíčně

Poznávání našeho města

Návštěva ZOO

Návštěva základní školy (v měsíci lednu)

Návštěva knihovny

Účast na sportovních akcích

Účast na výtvarných soutěžích

Předvánoční dílny

Výlety do přírody

Škola v přírodě  1x ročně