Akce MŠ

 

 

Divadelní představení v MŠ     5 x ročně

Poznávání našeho města

Návštěva základní školy (v měsíci lednu)

Návštěva knihovny

Účast na sportovních akcích

Účast na výtvarných soutěžích

Předvánoční dílny

Výlety do přírody

Škola v přírodě  1x ročně

Workshopy

Návštěva Domu Seniorů v Řeporyjích 1x měsíčně