Provozní řád školní jídelny

1.Výdejní doba: dopolední svačina  8.45 - 9.00 hod

                        oběd                   11.45 - 12.15 hod

                        odpolední svačina 14.15 - 14.30 hod

2. Výše stravného: 45,- Kč (přesnídávka, oběd,svačina)

                               37,- Kč (přesnídávka,oběd)

    děti,které dosáhnou ve školním roce (1.9.-31.8.)věku 7 let

                            48,- Kč (přesnídávka,oběd,svačina)

                            40,- Kč (přesnídávka,oběd)

3. Náhradní odpolední svačinky: Pro celodenní děti,které odcházejí po obědě

    domů - nahlásit do 8.00 hod náhradní svačinku(svačinku dostane dítě při

    odchodu domů).

4. Omluvy a způsoby odhlašování:

    na tel. čísle: 235522073, v šatnách do sešitu

    aplikace : Naše MŠ

5. Platby za stravné:

    do 5. dne v měsíci

    - převodem na účet mateřské školy (0127938389/0800)

    - mimořádné v hotovosti

6. Postihy při nedodržení platebních podmínek:

    Podle § 35 odst. 1 písmene d)zákona č, 561/2004 Sb. je to důvod k vyloučení z MŠ.

7. Oběd si rodiče mohou vyzvednout:

   první den nemoci dítěte, pokud nebylo řádně omluveno,výdej 11.30-12.00 hod. Oběd

   bude vydán do vlastních donesených nádob (minimálně dvou).

8. Rodiče se seznamují s jídelním lístkem na nástěnce, nebo na webových stránkách školy.