SRPŠ

Příspěvek na šk. rok 2022/2023 je stanoven na 1.500,- Kč

úhrada na účet č.: 5602216389/0800

 

2. VARIANTY PLATBY:

   1) 1.500,- Kč do 15.9.2022                nebo

   2)    600,- Kč do 15.9.2022       a    900,- Kč do 15.1.2023

 

Ve výjímečných případech můžete zaplatit v hotovosti u hospodářky školy.

Použití: divadélka v MŠ

            výlety

            akce dětí - např. Pálení čarodějnic v MŠ

                                     Dýňové slavnosti v MŠ

                                     Dílničky s rodiči v MŠ

                                     Pasování předškoláků a rozlučka s předškoláky

                                     Výlety s dětmi aj.