Vybavení MŠ

 

Škola disponuje standartním vybavením. V každé třídě je klavír, který paní učitelky

využívají nejen při hudební výchově, ale také k doprovodu při cvičení apod. Dále jsou

třídy vybaveny pomůckami, které rozvíjí dětskou fantazii, představivost, samostatné

myšlení, dětskou hru a tvořivost. Vybavení odpovídá počtu dětí,jejich věku a splňuje

hygienické požadavky.

V roce 2018 byla pořízena interaktivní tabule -3DPanel.