• MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA

Vítáme Vás na stránkách naší MŠ, která byla uvedena do provozu v roce 1989.Kapacita je 130 dětí.

Jejím zřizovatelem je MČ Praha 13.Naši mateřskou školu najdete na adrese Horákova 2064, Praha 5-Stodůlky.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ!!!

Upozorňujeme rodiče, že budeme první den příchodu do mateřské školy požadovat vyplnění evidenčního listu s potvrzením od lékaře (netýká se rodičů,kteří již odevzdali Evidenční list společně se žádostí).

www.praha13.cz/file/Ocn1/Evidencni-list-2019.doc


!!!