Vážení rodiče,

v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do MŠ organizován

jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech.

Po vyplnění potřebných formulářů v prostředí internetového prohlížeče

odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem k tomu, že je

podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce, následně si

Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a odevzdáte v níže

uvedeném termínu do sběrné schránky ,který bude u hlavního proskleného

vchodu do budovy.

Je možnost také doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem je

fyzická osoba.

DORUČIT PŘIHLÁŠKU BUDE MOŽNÉ OD 4. DO 15. KVĚTNA .


Samotné vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců

se budou schromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních

dnech:

pondělí       4.5.      8.00 - 14.00 hod

úterý          5.5.      8.00 - 14.00 hod

středa         6.5.     8.00 - 14.00 hod

čtvrtek        7.5.     8.00 - 14.00 hod

pondělí       11.5.    8.00 - 14.00 hod

úterý          12.5.    8.00 - 14.00 hod

středa        13.5.     8.00 - 14.00 hod

čtvrtek       14.5.     8.00 - 14.00 hod

pátek         15.5.     8.00 - 14.00 hod 


Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených

cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které

můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.


Vyplněné formuláře:

1. vhodit do sběrného boxu v arelálu MŠ       nebo

2. zaslat datovou schránkou : dat.schránka MŠ : dzbpd8v


Formuláře k odevzdání:     *Žádost o přijetí dítěte k předškol.vzděl.

                                          * Čestné prohlášení k očkování

                                          *Kopie rodného listu dítěte

                                          *Doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného

                                             zástupce dítěte,který není státním občanem ČR

                                          *Kopie očkovacího průkazu (netýká se dítěte,které plní

                                            povinné předškolní vzdělávání)


Formuláře k vytištění: na


skolyprahy13.cz/zapis-do-ms-4-15-kvetna-2020/Variabilní symbol, pod kterým budete vedeni Vám bude zaslán

emailem.


VÝZVA K NAHLÉDNUTÍ DO SPISU

V souladu s § 36 odst.3,zákona č.500/2004 Sb.,správního řádu,ve

znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce

máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího

řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naši školu vyjádřit k podkladům

rozhodnutí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v MŠ:

Dne 20. 5. 2020 od 12.00 - 14.00 hod.

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu

oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.