VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ŠK.ROK 2021/2022

Mateřská škola Pastelka,Praha 13, Horákova 2064 přijímá od 1.9.2021 děti evidované pod těmito registračními čísly:
 
1632                           1596
1598                           1602
1633                           1605
1629                           1587
1590                           1588
1606                           1586
1589                           1578
1601                           1603
1597
1630
1567
1631
1617
1585
1574
1592
1576
1568
1575
1600